Rang liste kandidata poslije intervjua i praktičnog rada, koji su se prijavili na konkurs za prijem nastavnika i stručnih saradnika, možete pogledati ovdje:

konačna lista sa pr radom i interv