Napiši priču ili pjesmu, u word dokumentu dužine do tri stranice na temu “Ja biram”.

Pravo učešća imaju učenici 8. i 9. razreda osnovnih škola, te učenici 1. i 2. razreda srednjih škola.

Svoj rad uz navedene podatke (ime i prezime, razred i škola koju pohađaš) pošalji na
udruga@proslavi-oporavak.ba ili poštom na adresu Danijela Ozme 11/2, 71 000 Sarajevo, BiH,
najkasnije do 15.10.2019. godine.

Odabrani radovi će biti objavljeni u knjizi radova u elektronskoj i štampanoj formi, a

pobjednike očekuju i druge vrijedne nagrade.

Konkurs je namijenjen osnovnim i srednjim školama sa područja Federacije BiH, a projekat je
podržan od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Bosne i Hercegovine.