K O N K U R S/N A T J E Č A J
za upis učenika u prvi razred u JU Mješovitu srednju školu Živinice za školsku 2019./2020. godinu, obavit će se u sljedećim terminima:

Prvi upisni rok:

– za tehničku školu ………………………………………………………………… od 7. juna do 11. juna 2019. godine,
– za stručnu školu …………………………………………………………………. od 7. juna do 11. juna 2019. godine,

Drugi upisni rok:

– za tehničku školu ……………………………………………………………….. od 14. juna do 19. juna 2019.godine,
– za stručnu školu …………………………………………………………………. od 14. juna do 20. juna 2019.godine,

Treći upisni rok:
Učenici devetog razreda osnovne škole koji su upućeni na popravni ispit u avgustovskom roku i učenici
koji se nisu upisali u prvom i drugom upisnom roku mogu se upisati u srednju školu do 25.08.2019. godine.
Učenici se mogu upisati u srednje škole koje poslije drugog upisnog roka nisu primile planirani broj učenika.

Za prijavu na konkurs za upis u prvi razred srednje škole kandidat je dužan dostaviti slijedeća
dokumenta:
– zahtjev za upis (poseban formular) koji preuzimate u školi.
– izvod iz matične knjige rođenih,
– svjedodžbu o završenom IX razredu devetogodišnje osnovne škole i list profesionalne orijentacije
(original),
– uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu devetogodišnje osnovne škole (original),
– uvjerenje o polaganju eksterne mature učenika u osnovnoj školi (original),
– druga relevantna dokumenta u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za upis učenika u prvi razred
srednjih škola na području Tuzlanskog kantona.

Učenici se mogu upisati u prve razrede u sljedeća zvanja i zanimanja:

Prijave na konkurs se mogu podnijeti u navedenim terminima od 08:00 sati.