Već četiri godine zaredom u Francuskoj se održava međunarodno  takmičenje u vrtlarstvu-cvjećarstvu The Floralies. Ove godine se održava  u mjestu Bourg -en –Brasse u blizini grada Lyona, jugoistočna Francuska, od 7-14. septembra 2017. godine. Na takmičenju će učestvovati učenici-takmičari iz 11 zemalja svijeta: Španije, Italije, Belgije, Kanade, Polinezije, Brazila, Argentine, Francuske, Poljske, Njemačke, Portugala i Bosne i Hrcegovine.

Zadatak ovog takmičenja je da mladi profesionalci iz svih zemalja učesnica kreiraju vrt odnosno zelenu površinu od 42,9 m2 koja treba da sadrži nacionalni simbol zemlje iz koje takmičari dolaze kao i  da pokažu svoju kreativnost i inovativnost. Cilje takmičenja je  druženje mladih profesionalaca, razmjena iskustava i povezivanje različitih kultura.

Bosnu i Hercegovinu će predstavljati učenici i profesori poljoprivrednje škole koja je u sastavu Mješovite srednje škole Živinice. Ekipa se sastoji od 5 učenika i 3 profesora. Učenici, članovi tima su: Dženana Siočić (2. razred), Almira Beširović (1. razred), Amil Jamaković (1. razred), Jakub Resić (2. razred) i Aldin Begić (2. razred), i profesori: Advija Čaušević, Ilija Maričević i Senija Jagodić.

Poziv za učešće na takmičenju je poslala škola –domaćin Maison Familiale Rurale ”La Verne”  Peronnas, koja je obezbijedila smještaj i hranu za takmičare za vrijeme održavanja takmičenja.

Ekipa naše škole se već 6 mjeseci priprema za ovo takmičenje. Pripreme podrazumijevaju dizajniranje vrta, priprema vodenice koja će biti ugrađena u vrt kao simbol naše zemlje i pripremanje prateće dokumentacije (potpisivanje ugovora sa školom domaćinom, specifikacija potrebnog materijala, spisak članova našeg tima, organizacija prevoza do Francuske i nazad, izrada projekata za finansiranje putovanja, obezbjeđivanje putnih isprava i pratećih dokumenata, itd.).

Povodom ovog međunarodnog takmičenja direktor JU MSŠ Živinice Ramiz Glavić  je održao sastanak sa članovima tima i roditeljima učenika. On je detaljno informisao roditelje o samom takmičenju ali i o tome šta su oni kao roditelji dužni pripremiti i obezbijediti za svoju djecu prije samog takmičenja. Imajući u vidu da su uposlenici škole na godišnjem odmoru od 1. jula, potrebno je sve pripreme završiti do tada tako da početkom septembra tj.  početkom naredne školske godine, sve bude spremno za odlazak u Francusku.

Članovima tima naše škole želimo sretan put i da dostojno predstave našu školu i grad Živinice, Tuzlanski kanton i državu Bosnu i Hercegovinu.