Dana 27. septembra 2016. godine je menadžment škole posjetio naše učenike koji obavljaju praktičnu nastavu u renomiranim firmama Atiker i Elin Motors. Prva se bavi proizvodnjom, prodajom i servisiranjem plinskih instalacija za putnička i teretna vozila u BiH,dok se druga bavi proizvodnjom elektromotora i generatora.

Obje firme su nedavno potpisale ugovore sa našom školom u pogledu obavljanja prakse u domenu elektro i mašinske struke, a sa mogućnošću stalnog zaposlenja u firmama ukoliko ispune odgovarajuće uslove.

Imajući u vidu dosadašnji angažman naših učenika,menadžment škole ima samo riječi hvale, u što su se direktor škole i njegovi saradnici uvjerili na terenu.

Ovo je svojevrsni poziv budućim učenicima naše škole, njihovim roditeljima, te nastavnicima da učine sve kako bi se ova prilika iskoristila, jer će se ovaj vid saradnje prenijeti i na ostale učenike i radiće se na tome da se proširi mreža firmi prijetelja škole.

14513788_1483549771658835_1717992155_o14489786_1483549711658841_373873653_o14467144_1483550051658807_61603141_o14456739_1483549701658842_1135102074_o14438828_1483549898325489_637135062_o14513788_1483549771658835_1717992155_o14455905_1483550104992135_371065594_o