“Svi za čiste Živinice” je akcija koju organizuje Opština Živinice u saradnji sa JKP Komunalno, Osnovnim i Srednjim školama na području naše Općine, savjetima mjesnih zajednica Općine Živinice, Crvenim križom, Javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Općina Živinice, te Sindikatom organa uprave Općine Živinice.

U akciji će učestvovati i pripadnici Armije BiH koji su smješteni u krugu kasarne “Dubrave”, a koji će svojim cisternama i drugim raspoloživim ljudskim i materijalnim sredstvima pomoći u akciji čišćenja Općine Živinice.

Akcija”Svi za čiste Živinice” je počela danas u 09:30h ispred zgrade Opštine Živinice.

Učešće u akciji je uzela i naša škola. Učenici i profesori će pomoći u akciji čišćenja našeg grada za dobrobit svih nas i za naš ljepši grad.

IMG_20170417_094322IMG_20170417_085925IMG_20170417_09054317965508_1627061593989252_1136107982_n17974649_1627062000655878_562740611_n17974594_1627062073989204_65139282_n18009272_1627061550655923_524491285_n18009335_1627061757322569_920493926_n18009437_1627061833989228_1001037928_n18009649_1627061677322577_762841138_n