Učenici drvoprerađivačke struke, 3d1,  smjer tapetar,  a u okviru nastavnog plana, i dogovoru menadžmenta, nastavnika praktične nastave naše škole i direktora  renomiranih preduzeća za proizvodnju  tapaciranog namještaja  Prima Sofa D. Vukovije, i  Doo Renesansa  Živinice gotovo cijelo prvo polugodište proveli su na radnoj praksi u pomenutim preduzećima.

U ovim preduzećima imaju veoma dobar i raznolik dizajn  i kvalitet proizvoda koji se plasiraju u Bosni i Hercegovini putem vlastitih salona, i drugih salona namještaja a i šire u regiji, a kada je  u pitanju Prima Sofa cjelokupna proizvodnja se isporučuje za izvoz u zemlje regije, a i šire.

Stručni i iskusni majstori, a  prije svega dobri ljudi nisu krili svoje znanje i vještine nego su se trudili da što bolje prenesu na  svoje  mlade kolege i kolegice jer u ovom odjeljenju je jedna trećina djevojaka, a nekoličina njih se posebno istakla i pokazala u proizvodnji  tako  da su dobile velike pohvale a posebno u od šefova Prime sa linija gdje su bile raspoređene.

Učenici su obavljanjem prakse utvrđivali teorijsko znanje  stečeno u prostorijama naše škole i   radionice te upotpunjavali sa praktičnim radom.

Kada je tapetarstvo u pitanju sada im ništa nije novo, jer gotovo da su prošli kroz sve  faze praktičnog  rada iz nastavnog plana, i trudeći se zajedno sa nastavnicima praktične nastave Redžić Iljazom, Redžić Dževadom i Bojagić Mehmedalijom da u što boljem svjetlu predstave svoju školu, a samim tim kroz obavljanje radne praktične nastave trasiraju put sebi za zaposlenje u pomenutim  preduzećima.

Postoji interesovanje ovih preduzeća za prijemom mladih i stručnih tapetara, koji su se istakli  tokom prakse kao dobri, i disciplinovani učenici,  da odmah nakon završetka školske godine zasnuju radni odnos.

Ovom prilikom se zahvaljujemo menadžmentu pomenutih  firmi,  Doo Renesansa, a posebnu zahvalnost  menadžmentu Prime koji su učenicima od škole do fabrike obezbijedili prevoz, kao i topli obrok u restoranu  preduzeća.Zahvalljujemo i menadzmentu naše škole, koji su ovo sve podržali, i uvezali te dali potporu kako učenicima tako i nastavnicima.