Vijeće učenika Mješovite srednje škole Živinice, na incijativu svojih članova pokrenula je humanitarnu akciju za učenika naše škole Admira Bajramovića. Učenik Admir trenutno pohađa prvi razred drvoprerađivačke struke – smjer tapetar. Humanitarnoj akciji su se odazvali učenici naše škole te su tom prilikom prikupili 106,50 KM. Dana, 29.03.2017. godine sredstva su uručena učeniku od strane člana Vijeća učenika Lejle Goletić. Zadužena osoba za Admirov novac – Mensur Siočić novac je uplatio na banku.

17622937_10208770343279134_140195537_o