Danas su učenici 2 fr2  odjeljenja, sa nastavnicom praktične nastave frizerske struke, Jagodić Hismom nastavili realizaciju aktivnosti obilježavanja Svjetskog dana frizera.
Učešće u ovim aktivnostima su uzeli i učenici 1 d2  razreda sa profesoricom historije Šehić Esmom. Profesorica je pripremila referat ,,Frizerska struka kroz historiju”, te učenicima održala  predavanje ,,Frizure kroz vijekove” .
Učenici 2 fr2 razreda su, u znak zahvalnosti učenicima 1 d2 razreda pružili željene  frizerske usluge – izrada pletenica, pranje kose, oblikovanje kose  fen frizurama, izrada lokni na peglu i figaro.
Nakon toga su učenice 2 fr2 i 3 m1 razreda, sa profesoricom fizike Melisom Begić vježbale izračunavanje volumena hidrogena, razrjeđivanje hidrogena miješanjem 12% hidrogena sa 6% da bi dobili 9% hidrogen, zatim miješanje 12% hidrogena sa 3% da bi dobili 9% hidrogen, te miješanje 12% hidrogena sa vodom da dobijemo 6% hidrogen. Učenici 2 fr2 odjeljenja su praktično razrjeđivali  volumen hidrogena i preračunavali po formuli koju su naučili. Zatim su učenicama 3 m1 pružili frizerske usluge.
Na radionici su učenici 2 fr2 razreda svojim kolegicama učenicima 1 fr razreda uradili  frizure.
Kroz uzajamnu saradnju i druženje više struka i timski rad nastavnika učenici su izjavili da je učenje zanimljivije, opuštenije i da su dan proveli sa manje stresa, a učinak je bio mnogo veći, te da je rezultat njihove aktivnosti bio 100% bolji.