Poštovani učenici, roditelji, kolege i saradnici,

obavještavamo Vas da je, odlukom Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, promijenjena e-mail adresa JU Mješovita srednja škola Živinice.
Nova mali adresa je mss.zivinice@montk.gov.ba, te Vas molimo da službenu komunikaciju e-mailom sa našom školom od sada vršite koristeći se navedenom mali adresom.