Prema Planu aktivnosti i završetka školske 2015./2016. godine podjela svjedodžbi i đačkih knjižica je u

srijedu 29. juna 2016. godine.

Za učenike odjeljenja iz prve smjene u

10,00 sati

a za učenike odjeljenja druge smjene u

11,00 sati.