OBAVJEŠTENJE

(MATURSKI I ZAVRŠNI ISPITI)

Maturski ispiti za učenike odjeljenja 4m1, 4m2, 4p1, 4p2, 4dt, 4št, 4e1 i 4e2 i završni ispiti za učenike odjeljenja 3p2, 3m2, 3e2, 3d1 i 3fr će se održavati

od utorka, 7. juna 2016. godine

do ponedjeljka, 13. juna 2016. godine.

po utvrđenom i objavljenom rasporedu.

Ispiti svaki dan počinju u 9,00 sati.

Maturski i završni ispit polažu učenici koji su do utvrđenog roka predali maturski rad, odnosno pismeni opis praktičnog rada i prijavili se za polaganje ispita.

Učenici-maturanti su obavezni vratiti u biblioteku posuđene knjige i literaturu i izvršiti ostale školske obaveze.

Učenici maturanti su obavezni pridržavati se rasporeda polaganja maturskog i završnog ispita, pristupiti ispitu pristojno odjeveni i poštivati pravila tokom polaganja ispita.

Podjela diploma za učenika koji uspješno polože maturski i završni ispit je u

petak, 17. juna 2016. godine.

Svim učenicima-maturantima želimo puno uspjeha na ispitu i postizanje dobrih rezultata.