Prema nastavnom kalendaru  i Planu aktivnosti koji je usvojilo Nastavničko vijeće nastava u prvom (I) polugodištu 2017./2018. školske godine se završava u

petak, 29. decembra 2017. godine.

  1. i 2. januar je novogodišnji praznik, a zimski odmor-raspust za učenike traje

od ponedjeljka, 1. januara 2018. godine

do petka, 26. januara 2018. godine.

Uspjeh učenika u prvom polugodištu će biti utvrđen na sjednicama Odjeljenskih vijeća u

četvrtak i petak, 4. i 5. januara 2018. godine

Podjela đačkih knjižica je u

utorak, 9. januara 2018. godine

u 11 sati učenicima prve, u 12 sati učenicima druge smjene.

Nastava u drugom polugodištu školske 2017./2018. godine, po važećem rasporedu, počinje u

ponedjeljak, 29. januara 2018. godine.

Učenicima, njihovim porodicama i svim uposlenicima škole želimo sretnu novu 2018. godinu i puno uspjeha u drugom polugodištu.