Obavještavamo učenike koji su zainteresovani za dodatnu, dopunsku nastavu  i sekcije da od sutra, 4. oktobra,  počinje realizacija istih u terminima  12,30-13,15 i 13,30-14,15.  Informacije o tome koje sekcije postoje u našoj školi i iz kojih predmeta će se održavati dodatna/dopunska nastava kao i imena profesora koji su zaduženi za izvođenje istih možete naći na stranici škole.