U terminu od 27. januara do 15. februara 2017. godine  izvodi se instruktivna i konsultativna nastava za polaznike za prvi razred.

Polaznici su obavezni prijaviti polaganje ispita za prvi razred

od petka 10. februara 2017. godine

do srijede 15. februara 2017. godine

Pravo polaganja ispita za prvi razred imaju polaznici koji su završili instruktivnu ili konsultativnu nastavu te praktičnu nastavu u punom fondu sati.

Polaznici koji su obavili praktičnu nastavu izvan škole obavezni su uz prijavu priložiti uvjerenje o obavljenoj praktičnoj nastavi.

Polaznici će ispite za prvi razred polagati od

od ponedjeljka 20. februara 2017. godine

do petka 24. februara 2017. godine

prema rasporedu koji usvaja Nastavničko vijeće.