10. oktobar se u svijetu obilježava kao Dan mentalnog zdravlja, a pokrenula ga je 1992. godine Svjetska federacija za mentalno zdravlje u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Cilj obilježavanja je potaknuti na ulaganje u sistem podrške mentalnom zdravlju i naglasiti važnost koju ima promocija mentalnog zdravlja.

Tim povodom su i učenici trećeg razreda medicinske struke naše škole jučer,u sklopu projekta “Kako si?” kojeg rade kao dio servisnog učenja , posjetili Centar za Mentalno zdravlje JU Dom Zdravlja Živinice i upoznali se sa uslugama koje ovaj Centar pruža za građane u našoj zajednici. Učenici su također prisustvovali i edukativnom predavanju o Mentalnom zdravlju, koje su za njih pripremili predstavnici Centra – Ibrahim Jusić i Narcisa Šiljegović.

Danas učenici u našoj školi dijele letke sa informacijama o zaštiti mentalnog zdravlja, kao i zelene vrpce koje su simbol obilježavanja Dana mentalnog zdravlja, a svoje aktinosti će nastaviti i u narednim danima posjetama i edukativnim aktivnostima za učenike osnovnih škola i polaznike vrtića u Živinicama.

 

Profesori koji provode i kooridiniraju navedene aktivnosti su Adnana Aščić, Enisa Omerović, Suada Butković, Sanela Kahrimanović, Esma Šehić i Bahrudin Rizvić.

A u nastavku možete pronaći i praktične savjete za očuvanje vlastitog menatalnog zdravlja.