Kao i svake godine, naša škola je obilježila Međunarodni dan maternjeg jezika.

Ove godine smo obilježavanje organizovali u saradnji sa JU “Bosanski kulturni cenatar” Živinice, Hrvatskim kulturnim društvom “Napredak” Živinice i JU Gradska biblioteka Živinice, jer smo željeli našem gradu pružiti priliku da se upozna sa značajem našeg maternjeg jezika. U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika organizovali smo izložbu radova alhamijado i franjevačke književnosti, te promociju zbirke poezije “Ples pahulja” u kojoj su objavljeni radovi prijavljeni na “Napretkov” natječaj, uključujući i pjesmu naše učenice Azre Imamović.

Čanovi recitatorske sekcije naše škole su recitovali pjesme iz zbirke “Ples pahulja”, uz pratnju učenika Muminović Alema na gitari, a učenice Hodžić Rukija i Ljuljanaj Asja su izvele tri vokalne muzičke numere.

 

Pormociji su prisustvovali učenici IV mt2 razreda naše škole i zainteresovani gledaoci, a sve u skladu sa propisanim higijensko-epidemiološkim mjerama.

Ovom prilikom se zahvaljujemo JU BKC Živinice i HKD “Napredak” Živinice i želimo da uskoroimamo priliku ponovo sarađivati na nekim drugim aktivnostima.

Tim koji je uspješno pripremio i realizovao ovu aktivnost je stručni aktiv jezika JU Mješovita srednja škola Živinice, prof. Lučić Erna ispred HKD “Napredak” Živinice, Enisa Omerović ispred JU Gradska biblioteka Živinice, uz vrijednu tehničku podršku prof. Lučić Ilije iz JU Mješovita srednja škola Živinice.