Jučer je u našoj školi povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv SIDE upriličen određeni program u cilju edukovanja učenika o AIDS-u, opasnostima koje sa sobom nosi ova bolest, načinu inficiranja, putevima prenosa i metodu liječenja.

U sklopu ovog programa održano je predavanje na temu AIDS, gdje se učenicima IIIel2  obratio profesor Osman Havušić, te u sklopu ove prezentacije pojasnio šta je to AIDS, kako jedna osoba može da se inficira sa HIV virusom, način prenošenja ovog oboljenja, metodom liječenja te statistikom ovog oboljenja kada je u pitanju područje Bosne i Hercegovine.

Na samom početku predavanja učenicima je podjeljen anketni listić koji je sadržavao sledeća pitanja:

  1. Šta je AIDS?

_______________________________________________________________

  1. Postoji li lijek za AIDS?

DA                                   NE

  1. Da li je neko izlječen od AIDS-a?

DA                                   NE

  1. Može li se AIDS prenjeti preko komarca?

DA                                   NE

  1. Da li HIV pozitivna osoba istovremeno bolije od AIDS-a?

DA                                   NE

Po završetku predavanja izvršena je analiza datih odgovora gdje smo imali skupinu od 21 ispitanika i dobili sledeće rezultate:

  1. Pitanje 12 tačnih 9 netačnih odgovora
  2. Pitanje 12 tačnih 9 netačnih odgovora
  3. Pitanje 9 tačnih 12 netačnih odgovora
  4. Pitanje 6 tačnih 15 netačnih odgovora
  5. Pitanje 9 tačnih 12 netačnih odgovora

Rezultati ankete pokazuju da nemamo apsolutno poznavanje već pomenute teme što nam u osnovi i daje opravdanost ovog projekta.

Pored edukacije učenika i menadžmenta naše škole, koji je bio prisutan na predavanju, naš cilj je bio da približimo pojam HIV pozitivne osobe, dokažemo da ta osoba može normalno da egzistira u našem društvu i da uopšte nema potrebe za stigmatizacijom ovih osoba.

Prilikom edukacije učenici su pokazali zainteresovanost za ovu temu, spremnost na dijalog i saradnju što je svakako i bio jedan od ciljeva naše aktivnosti.

Po završetku predavanja učenici Mješovite srednje škole Živinice mogli su u holu naše škole vidjeti simbol Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a koji je napravljen od svijeća.

Dalje aktivnosti povodom obilježavanja 1. Decembra- Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a nastavili smo sa učenicima medicinskih odjeljenja 3mt1 i 3mt2.

Pomenuti učenici su posjetili UNIVERZITETSKO KLINIČKI CENTAR TUZLA, odjeljenje infektivne klinike u sklopu koje se nalazi Savjetovalište za dijagnostiku i kontrolu HIV pozitivnih osoba.

Učenici su spoznali da se testiranje na HIV radi besplatno, da je anonimno i koji su postupci u slučaju pozitivnih rezultata.

Nadamo se da smo ovom akcijom probudili svijest o oboljenju koje dnevno u svijetu odnese 3400 života.

Voditelji projekta: Fata Ikanović, Sanela Kahrimanović i Osman Havušić

img_0456 img_0457 img_0459 img_0460 img_0462