Svjetski dan šuma se obilježava 21. marta, sa ciljem da se podsjeti na značaj šuma i drveća uopšte. Moto ovogodišnjeg obilježavanja dana šuma je ”Šuma i obrazovanje”.

Članovi ekološke sekcije su napisali prigodan referat koji će biti pročitan na časovima odjeljenske zajednice. Učenici drugog razreda šumarske tehničke škole i članovi ekološke sekcije i mašinske i elektro struke su ove datume obilježili prigodnim programom u našoj školi, izradom panoa koji je postavljen u holu škole, brošura koje su podijeljene učenicima i građanima te sadnjom sadnica u školskom dvorištu.

Članovi  dramske, recitatorske i muzičke sekcije su  sa svojim profesorima pripremili i izveli  prigodan program kojem su prisustvovali učenici, profesori i menadžment naše škole.