U prilogu se nalazi Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i isporuke energenata za zagrijavanje školskih prostorija (pelet).

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača