Danas je u kabinetu informatike JU MSŠ Živinice održana radionica sa temom “programiranje i rad sa arduino micro conrolerima ” koja predstavlja dio Outreach programa BH Futures Fondacije. Radionicu su vodile apsolventice elektrotehnike, smjer automatika i robotika, Emina Mahmutbegović i Ivana Stjepić. Časove je organizovo profesor informatike Ilija Lučić, dipl.ing.el.