Konačnu rang listu kandidata za higijeničara možete pogledati ovdje:

114.1 Higijeničar, 3 izvršioca puno radno vrijeme