Rang listu kandidata za higijeničara možete pogledati ovdje:

114.1. Higijeničar, 3 izvršioca, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme