Dana 28.04.2017. godine, u odjeljenju IIel2, (električari EU VET), realizovan je ogledni čas iz praktične nastave za nastavnu jedinicu „Spajanje razvodne table“. Nastavnik Aljić Hazim je osmislio veoma interesantan, sadržajan i kreativan čas, koji je bio izuzetno motivirajući za učenike. Učenici su veoma aktivno učestvovali u realizaciji zadatka. Pored usvajanja novog znanja, cilj je bio i razvijanje interesa za rad u timu, kao i stvaranje pozitivnog takmičarskog duha kod učenika. Tokom oglednog časa prikazana je najcjelishodnija organizacija rada na času, mogućnosti primjene različitih oblika, metoda i postupaka, kao i korištenja savremenih nastavnih sredstava.
18191292_1940443802851489_1716646212_n  18195537_1940443829518153_228860745_o 18195843_1940443869518149_1873989949_o 18196028_1940443842851485_1612272395_o 18235751_1940443856184817_1373787667_o