Novonastala krizna situacija je imala za rezultat  obustavljanje nastave od  12. marta 2020. godine. Međutim, učenici i nastavnici su nastavilii komunicirati preko viber i mesindžer grupa i tako održavati nastavu razmjenjujući  informacije i materijale i radeći zadaću.

U međuvremenu, Ministarstvo obrazovanja i nauke i Pedagoški zavod TK-a, te profesori i nastavnici osnovnih i srednjih škola od prošle srijede, nakon sastanka održanog u Elektrotehničkoj školi i datih smjernica za rad,  rade na uspostavljanju  online Moodle platforme za učenje na daljinu.

Iako je izgledalo da je nemoguće to završiti u zakazanom roku od pet dana, do 23. marta, večeras sa zadovoljstvom možemo reći da su na platformi kreirane sve struke, predmeti, nastavnici i učenici. Nakon ovakvog i ovolikog  posla shvatite da je naša škola zaista velika, da ima preko 600 predmeta, preko 1300 učenika, preko 100 profesora i da svakom profesoru treba omogućiti uvid i kontrolu na digitalnim sadržajima svoga predmeta. Namjera  postavljanja digitalnih sadržaja postoji već nekoliko godina, ali zbog obimnog posla nitko se nije usudio tako nešto početi. Sada su naši profesori, Ilija Lučić, Midhat Umihanić, Mehmedalija Bojagić, Osman Jahić, Ilvana Kijametović Kitić, Melisa Begić i Fatima Hadžikić, Aida Alibašić,  Mehdin Mujanović,  u samo nekoliko dana, uradili nešto što je bilo planirano da se radi nekoliko mjeseci.

Naredna sedmica, 23.-27. marta,  je testna sedmica. Molimo sve korisnike, i nastavnike i učenike, da imaju strpljenja i razumijevanja za probleme koji će se sigurno pojavljivati ali koje će, u najkraćem roku, biti otklonjeni. Učenici će se za sva eventualna pitanja i probleme obraćati razrednom stariješini.