Nastava u školskoj 2018./2019. godini počinje u ponedjeljak, 3. septembra 2018. godine.

Učenici su raspoređeni u 52 odjeljenja. 25 odjeljenja su u prvoj a 27 u drugoj smjeni

U prvoj smjeni su raspoređena odjeljenja prvog razreda stručne i tehničke škole, odjeljenja trećeg razreda tehničke škole i odjeljenja trećeg razreda stručne škole-frizer, voćar-vinogradar-vinar i cvjećar-vrtlar.

U drugoj smjeni su raspoređena odjeljenja drugog razreda stručne i tehničke škole, odjeljenja četvrtog razreda i odjeljenja trećeg razreda stručne škole-tapetar, električar, automehaničar i zavarivač.

Nastava u prvoj smjeni počinje u 7,15, a u drugoj u 13,30 sati po utvrđenom rasporedu.

Upis učenika za školsku 2018./2019. godini će se obaviti u ponedjeljak, 3. septembra 2018. godine.

Prilikom upisa učenici popunjavaju zahtjev za upis i predaju razredniku zajedno sa svjedodžbom i uplaćuju novac na ime upisnine i zaštitarske agencije.

Učenicima želimo sretan početak i puno uspjeha u novoj školskoj godini.

 

RASPORED ODJELJENJA PO SMJENAMA U ŠKOLSKOJ 2018./2019. GODINI

PRVA (I) SMJENA

POČETAK NASTAVE U PONEDJELJAK 3. SEPTEMBRA 2018. G. U 7,15 SATI

R. Br. Odjeljenje Mod Zvanje-zanimanje Tehnička
Stručna
Smjena
1 1d1 M Stolar S Prva
2 1d2 Tapetar S Prva
3 1el1 M Tehničar elektroenergetike T Prva
4 1el2 M Tehničar elektroenergetike T Prva
5 1el3 M Električar S Prva
6 1fr M Frizer S Prva
7 1m1 Mašinski tehničar za kompj. proj. T Prva
8 1m2 Automehaničar S Prva
9 1m3 Zavarivač S Prva
10 1mt1 Medicinska sestra-tehničar T Prva
11 1mt2 Medicinska sestra-tehničar T Prva
12 1mt3 Medicinska sestra-tehničar T Prva
13 1p1 M Poljoprivredni tehničar T Prva
14 1p2 M Cvjećar-vrtlar S Prva
15 3d1 M Tehničar za obradu drveta-programer na CNC mašinama T Prva
16 3el1 M Tehničar elektroenergetike T Prva
17 3el2 M Tehničar elektroenergetike T Prva
18 3fr1 M Frizer S Prva
19 3ft Farmaceutski tehničar T Prva
20 3m1 Mašinski tehničar za kompj. proj. T Prva
21 3mt1 Medicinska sestra-tehničar T Prva
22 3mt2 Medicinska sestra-tehničar T Prva
23 3p1 M Poljoprivredni tehničar T Prva
24 3p2 M Voćar-vinogradar S Prva
25 3p3 M Cvjećar-vrtlar S Prva

 

RASPORED ODJELJENJA PO SMJENAMA U ŠKOLSKOJ 2018./2019. GODINI

DRUGA (II) SMJENA

POČETAK NASTAVE U PONEDJELJAK 3. SEPTEMBRA 2018.G. U 13,30 SATI

R. Br. Odjeljenje Mod Zvanje-zanimanje Tehnička
Stručna
Smjena
1 2d1 M Stolar S Druga
2 2d2 Tapetar S Druga
3 2el1 M Tehničar elektroenergetike T Druga
4 2el2 M Električar S Druga
5 2el3 M Autoelektričar S Druga
6 2fr1 M Frizer S Druga
7 2m1 Mašinski tehničar za kompj. proj. T Druga
8 2m2 Instalater centralnog grijanja S Druga
9 2m3 Zavarivač S Druga
10 2mt1 Medicinska sestra-tehničar T Druga
11 2mt2 Medicinska sestra-tehničar T Druga
12 2mt3 Medicinska sestra-tehničar T Druga
13 2p1 M Poljoprivredni tehničar T Druga
14 2p2 M Voćar-vinogradar S Druga
15 2št M Šumarski tehničar T Druga
16 3d2 Tapetar S Druga
17 3el3 M Električar S Druga
18 3m2 Automehaničar S Druga
19 3m3 Zavarivač S Druga
20 4d1 M Tehn. za obradu drveta-progr. CNC T Druga
21 4el1 M Tehničar elektroenergetike T Druga
22 4m1 Mašinski tehničar za kompj. proj. T Druga
23 4mt1 Medicinska sestra-tehničar T Druga
24 4mt2 Medicinska sestra-tehničar T Druga
25 4mt3 Medicinska sestra-tehničar T Druga
26 4mt4 Medicinska sestra-tehničar T Druga
27 4p1 M Poljoprivredni tehničar T Druga