U prostorijama firme  BH Telecom  u Sarajevu je u ponedjeljak 18.02.2019.godine  upriličeno potpisivanje pojedinačnih Ugovora o donaciji , između DD BH Telecom Sarajevo i 313 pravnih lica  kojima je BH Telecom donirao ukupno 1 milion KM.

Među potpisnicima pojedinačnih Ugovora  bila je i JU Mješovita srednja škola Živinice, koja je aplicirala sa projektom za donaciju sredstava za opremanje kabineta za informatiku i laboratorijske vježbe. Ukupan iznos doniranih sredstava za Kabinet za informatiku i laboratorijske vježbe od strane BH Telecom-a  je 7.000 KM. Ova sredstva  će biti namjenski utrošena, kako je definisano potpisanim Ugovorom,  a na zadovoljstvo učenika i njihovih nastavnika i doprinijeti će poboljšanju kvaliteta nastavnog procesa  u Mješovitoj srednjoj školi  Živinice.