Članovi sekcije Civitas naše škole  su danas, 13. februara 2019. godine, bili u posjeti firmi EKO Sirovina Tuzla koja se bavi prikupljanjem, otkupom i reciklažom papira, plastike i stakla.

Vlasnik  firme je učenike upoznao sa procesom upravljanja otpadom, njegovom reciklažom i daljom upotrebom.

Cilj ove posjete je edukacija učenika te jačanje društvene svijesti o odgovornom skupljanju, selektiranju i ponovnom korištenju otpada na ekološki najkorisniji i najprihvatljiviji način.

Učenici u posjetu išli u pratnji profesorice  Esme Šehić, koja je voditelj sekcije Civitas.