Dana 27.4.2018 godine, u 12 sati, u Domu penzionera u Tuzli, udruženje potrošača “Klub potrošača TK Tuzla” je uz podršku i u saradnji sa Federalnim ministarstvom trgovine provelo javnu debatu o potrebi educiranja mladih o pravima potrošača u Bosni i Hercegovini. Javnoj debati su prisustvovali i predstavnici naše škole, te iskoristili priliku da pozovu predstavnike Kluba potrošača da posjete našu školu i u narednoj školskoj godini, te našim učenicima približe najvažnije aspekte prava i zaštite potrošača. Javnu debatu su predvodile gospođa Gordana Bulić, direktorica Kluba potrošača TK, i gospođa Amra Vučjak, zamjenica ministrice Federalnog ministarstva trgovine.

Udruženje je u razdobljunovembar 2017-maj 2018 godine u svim srednjim školama TK (pa tako i u našoj) provelo Projekat edukjacije srednjoškolskih učenika o zakonodavnom i institucionalnom okviru zaštite prava potrošačau Bosni i Hercegovini kao mogućnosti samoorganizovanja potrošača kao načina građanskog djelovanja. Projektom je bilo obuhvaćeno 1600 učenika

Cilj projekta je bio jačati svijest mladih, koji će već sutra biti pravi potrošači, biti će zaposleni i donositi odluke o potrošnji zarađenog novca u cilju zadovoljavanja svojih potreba i potreba svoje porodice.