Učenici, nastavnici stručno teorijske i praktične nastave drvoprerađivačke struke, razrednici odjeljenja drvoprerađivačke škole i rukovodstvo škole su u petak 8. novembra 2019. godine organizirali i obavili stručnu posjetu Međunarodnom sajmu namještaja i Međunarodnom sajmu mašina i alata za drvnu industriju u Beogradu.

Na Sajmu je predstavljena cijela drvna industrija, od faze primarne prerade drveta do izrade finalnih proizvoda, te načini  uređenja enterijera, proizvodi svih pratećih industrija i proizvođača repromaterijala. Ovaj Sajam je važan događaj u sferi dizajna, proizvodnje i distribucije  namještaja, te mašina, alata i repromaterijala iz oblasti drvne industrije,  a  ujedno je i mjesto gdje su imali priliku da se sretnu svi: dizajneri, proizvođači, distributeri,  inžinjeri, arhitekte i šira javnost.

U posjeti je učestvovalo 32 učenika zanimanja tapetar namještaja, stolar i tehničar za obradu drveta-programer na CNC mašinama (3d2, 3d1, 4d1, 2d1, 2d2), nastavnici Melisa Begić, Iljaz Redžić, Fahrudin Pašić, Dževad Redžić, Meho Hodžić, Mehmedalija Bojagić, Mubera Tursić, saradnik za ekonomsko finansijske poslove Ramiz Salihović, pomoćnik direktora Nevres Salihović i 2 uposlenika firme ES-SALERNO D.O.O. Živinice.

Prevoz učesnika na Sajam je finansiran donacijom firme ES-SALERNO D.O.O. Živinice koja se bavi proizvodnjom i prodajom pločastog i tapaciranog namještaja.