Godišnjim programom rada za 2017./2018. godinu predviđena je posjeta Sajmu knjige u Beogradu. Datum posjete je bio 28.10.2017.godine, a zadužene profesorice su bile Suada Butković, Samira Ramić i Almira Mešić. Na Sajam knjige se krenulo u 5:45 ispred TC “Omega”, a išlo je 152 učenika raspoređena u tri autobusa. Učemici i profesori su stigli u 11:00 sati i boravili dva sata na Sajmu, a zatim su obišli kulturno-historijske znamenitosti Beograda – Kalamegdan, Spomenik neznanom junaku, japansku fontanu i Knez Mihailovu ulicu. Po obilasku znamenitosti, učenici i profesori su se uputili u TC “Ušće” odakle su krenuli za Živinice u 19:00. U Živinice su stigli u 23:45. Tokom puta,posjete Sajmu i znamenitostima nije bilo nikakvih problema, a iz razgovora sa učenicima dalo se zaključiti da je posjeta ispunila očekivanja.