Dana 05.12.2017.godine, od 13:30 do 15:00, u Mješovitoj srednjoj školi Živinice,  Općinski odbor za borbu protiv narkomanije, alkoholizma i duhanskih proizvoda je organizovao predavanje za učenike drugog razreda MSŠ Živinice i Gimnazije Živinice na temu “Narkomanija u društvu, kako je prepoznati i boriti se protiv nje.”  Predavanje je održao Darije Hrustić, diplomirani  kriminolog, član Općinskog odbora za borbu protiv narkomanije, alkoholizma i duhanskih proizvoda.

Cilj predavanja je bio informisati  učenike o opasnostima od narkomanije,  jer se upravo ti učenici nalaze u najrizičnijoj grupi.  Predavanje je pokazalo kako se društvo bori protiv te pošasti kroz razne institucije kao što su savjetovališta, centri za odvikavanje, centri za socijalni rad i medicinske institucije. Kao zadnji vid te borbe predstavljen je naš krivično-pravni sistem i sankcije koje taj sistem izriče. Učenicima je pojašnjena klasifikacija narkotika i kako se mogu prepoznati konzumenti na osnovu njihovih psiho-fizičkih karakteristika.

Učenici su reagovali veoma zrelo, postavljajući razna pitanja i vodeći otvoren dijalog sa predavačem. Predavanje, koje je trebalo trajati 45 minuta,  je produženo na sat i pol, a da učenici nisu  protestvovali ili pokazali nezainteresovanost i smanjenu koncetraciju.

Zbog aktuelnosti  teme i zainteresovanosti učenika za istu, postoji mogućnost organizovanja još predavanja na ovu temu u bližoj  budućnosti da bi što veći broj učenika bio što bolje informisan o narkoticima, njihovom štetnom uticaju na ljudski organizam i kako se boriti protiv bolesti ovisnosti.