U petak 21. februara na času odjeljenske zajednice u 1mt1 razredu održano je predavanje o štetnom uticaju nargile na psihofizičko zdravlje i stanje učenika. Predavanje su održali učenici  medicinske škole: Edina Tulumović (1mt2), Senahid Šehić (1mt1), Halid Muminović (1mt1), Amel Čičkušić (3mt2), Belmin Islamović (3mt2), Sejfudin Imamović (3mt2), Haris Zenunović (3mt2), Edis Goletić (3mt2).

Ova prezentacija je još jedna u nizu prezentacija koje naši učenici  realizuju u okviru projekta  koji se provodi u saradnji sa MIOS-om Tuzla.