S obzirom na to da su se učenici i profesori vratili sa takmičenja iz Francuske i donijeli nagrade za odlično peto mjesto, menadžment škole je upriličio prijem za cjelokupnu delegaciju i medije.

Na prijemu su i učenici i profesori iznijeli iskustva i pojedinosti sa takmičenja. Svako od njih je imao priliku da kaže šta ih se posebno dojmilo. Ono što je naročito privuklo pažnju jeste da je naša takmičarska ekipa bila najmlađa i najslabije opremljena, ali je svojom snalažljivošću i pozitivizom uspjela da nadomjesti taj nedostatak.

Nije ovo bio samo uspjeh učenika i profesora na takmičenju, već općenito u širenji vidika, upoznavanju novih kultura, vježbanje komunukacije na stranom jeziku kao i snalaženje u stranoj sredini.

No, nije ovo bio benefit samo za našu ekipu. I druge zemlje su imale priliku da steknu nova saznanja is oblasti geografije i razbiju predrasude o zemlji i ljudima na brdovitom Balkanu.

22068661_10213181045461359_449637233_o 22070417_10213181045261354_68041949_o 22092652_10213181045741366_33930170_o 22095688_10213181045301355_643042730_o