Teme za stručno usavršavanje nastavniku se realizuju po Planu aktivnosti koje je donijelo Nastavničko vijeće u decembru 2019. godine. Danas je realizovana tema  „Profesionalno sagorijevanje i stres na poslu“ koju je prezentirala  pedagogica škole Lejla Mehanović.

Ona je kroz svoju prezentaciju  dala definiciju stresa, uzroke, simptome i načine prevazilaženja problema stresa na poslu, sa akcentom na posao prosvjetnog radnika. Također je navela da su sva zanimanja stresna ali da su najviše izloženi stresu oni koji rade sa ljudima, npr. zdravstveni radnici, učitelji i nastavnici,  socijalni radnici itd.  U rješavanju problema stresa na poslu, prvi korak je prepoznavanje simptoma a onda poduzimanje adekvatnih mjera za prevazilaženje stresnog stanja. U nekim slučajevima sama osoba može riješiti problem ali ponekad je potrebno potražiti i pomoć stručne osobe. Najbolji način oslobađanja od stresa je znati izbalansirati vrijeme rada i relaksacije.