JU Odgojno disciplinski centar Tuzla, dana 12,.04.2018. godine odžao je radionicu za učenike naše škole. Radionica pod nazivom “Međuvršnjačko nasilje i nenasilna komunikacija” imala je za cilj da učenike upozna sa sa vrstama nasilja, šta je to međuvršnjačko nasilje i kako izbjegavati sve vrste nasilja. Voditelj radionice Dejan Brkić također je govorio o vrstama komunikacije, i nedostatku komunikacije koja se javlja između vršnjaka. U toku radionice učenici su imali priliku da se upoznaju i sa ulogom i radom Javne ustanove Odgojno disciplinski centar Tuzla. Ovom prilikom JU Mješovita srednja škola Živinice se zahvaljuje Odgojno obrazovnom centru Tuzla na realizaciji današnje radionice.