Dana 11.12.2017, učenici MSŠ Živinice su imali priliku da učestvuju na radionici “Pruži mi ruku” organizovanu od strane Vijeća učenika. Cilj radionice je bio da se poboljša nenasilna komunikacija, podsticanje rješavanja sukoba na nenasilan način, te poboljšanje sposobnosti samopredstavljanja, poštovanja i uvažavanja drugih. Na radionici je ućestvovalo 24 ućenika koji su aktivno sudjelovali, iznosili svoja mišljenja i stavove te usvojili nove komunikacijske vještine, poboljšali toleranciju te radili na podizanju svijesti o važnosti vannastavnih aktivnosti.