Općina Živinice i Komisija za socijalnu zaštitu i inkluziju u sklopu Akcionog plana „Jačanja sistema socijalne zaštite/skrbi i inkluzije u Općini Živinice za 2016.-2017. Godinu organizuje radionicu sa temama:

  1. Djeca i maloljetnici u sukobu sa Zakonom,
  2. Djeca i maloljetnici kao žrtve seksualnog nasilja
  3. Saradnja redovnih i specijalnih škola.

Radionica će se održati u

petak, 13. maja 2016. godine, u 10,00 sati,

u amfiteatru Mješovite srednje škole Živinice.

Radionici će prisustvovati predstavnici UNICEF-a, OSCE-a, UNHCR-a, PU Živinice, Općinskog suda, Doma zdravlja, Centra za mentalno zdravlje, Osnovnih i srednjih škola, Centra za socijalni rad, Crvenog križa, Dječijeg obdaništa, Komisije za SZI i Radne grupe SZI.

Iz Mješovite srednje škole Živinice radionici će prisustvovati:

pedagog Emina Mujanović i nastavnici Advija Čaušević, Sabiha Mujčinović, Muharem Umihanić, Mahir Rakovac i Midhat Umihanić.