Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, iz sredstava tekućih transfera za finansiranje obrazovanja u 2018.godini, dodijelilo je JU Mješovita srednja škola Živinice, sredstva u iznosu od 5000,00 KM za realizaciju projekta “Biblioteka”. Projekat se odnosio na nabavku školske lektire za učenike naše škole u skladu sa predviđenim nastavnim planovima i programima. Realizacija projekta trajala je od septembra 2018.godine do marta 2019.godine a nabavljeno je 19 lektirnih naslova,ukupno 330 komada knjiga.