12842590_10208031273000266_500275051_o (1)

                Danas, 10.03.2016. godine upriličen je sastanak direktora Ramiza Glavića sa predstavnicima Oružanih snaga BiH pukovnikom Ćerimom Rastoderom i njegovim saradnikom gospodinom Dželilovićem. Tema je bila predstojeći festival rada i eventualna saradnja Oružanih snaga u smislu potpore festivalu rada. Konkretno, Oružane snage BiH su predviđene da pripreme hranu za učesnike na sam dan Festivala 07. maja 2016. godine.

            Na današnjem sastanku su postavljene smjernice u pogledu dalje saradnje, te preduslovi koji se moraju realizovati da bi saradnja bila potpuna.