U periodu 18-20.11.2016.g. u Tuzli održan je seminar na temu “Osnovna andragoška obuka”. Seminar je koncipiran i proveden kao trening, a podijeljen u nekoliko blokova:

Blok I. Učenje odraslih-psihološke osnove, karakteristike i stilovi učenja.

Blok II. Komunikacija, grupna dinamika i upravljanje obrazovnom grupom.

Blok III. Vizualizacija i prezentacija u obrazovnom radu sa odraslima.

Blok IV. Interaktivne metode obrazovanja odraslih.

Blok V. Interaktivna nastava-metode, kriteriji, aktivnosti.

Na treningu su bili pristutni i profesori iz naše škole, a dio radne atmosfere možete vidjeti na slikama ispod.

14923843_1859077144321489_1818590066_o 15101949_1859077874321416_1093093563_o 15127584_1859077697654767_996823296_o 15128703_1859075710988299_807361274_n 15134428_1859074574321746_1229808251_n