Dana 23.05.2017.godine nastavnici aktiva elektro struke naše škole sa učenicima odjeljenja 1e1, 1e2, 2e1, 2e2 i 3e1 su obavili stručnu posjetu pumpnoj hidroelektrani Čapljina. Krenulo se u 6:00 sati. Uz više pauza u PHE Čapljina došli smo u 12 sati. Ispred ulaza u elektranu već nas je čekala ekipa za doček. Od prvog do posljednjeg trenutka izuzetno smo dočekani i mladi inženjeri su nam praktično pokazali kompletno postrojenje i sve što nas je zanimalo. Sam obilazak je trajao preko tri sata. Bilo nam je dozvoljeno da slikamo i snimamo sve što vidimo i što nas zanima.

Po završetku stručne posjete svratili smo u Mostar, gdje smo obavili slobodne aktivnosti do 17 sati, kada smo krenuli za Živinice. Došli smo oko 21 sat.

Mogli bismo reći da je posjeta bila veoma uspješna. Svi smo zadovoljni i impresionirani ovom elektranom.

PHE Čapljina  je snage 420 MW, puštena u pogon 1979.godine, a koristi vode vlastitog slivnog područja i vode rijeke Trebišnjice kroz Popovo polje. Ovakva vrsta hidroelektrana je rijetka u svijetu, a u BiH je jedina takve vrste.

18589091_10211189009295127_6156730133560245540_o 18595178_10211188997334828_3146879173782813386_o 18620794_10211188979494382_62613958476523644_o 18623385_10211188983414480_1381500680189171939_o18595482_10211195968069092_8490469313916597634_o 18595609_10211189024335503_7889400198655134287_o18699680_10211189005615035_3263288063088427058_o 18700652_10211189007895092_9117082700549934186_o