Učenici drvoprerađivačke struke, 3d2,  smjer Tapetar,  a u okviru nastavnog plana, i dogovoru menadžmenta, nastavnika praktične nastave naše škole i direktora  renomiranog preduzeća za proizvodnju  tapaciranog namještaja   doo Renesansa  Živinice ponovo zajedno u ovoj školskoj godini.

U ovim preduzeću imaju veoma dobar i raznolik dizajn  i kvalitetan namještaj,  koji  plasiraju u Bosni i Hercegovini putem vlastitih salona, i drugih salona namještaja a i šire u regiji.

Učenici će obavljanjem prakse u grupama u privrednom subjektu utvrđivati teorijsko znanje  stečeno u prostorijama naše škole i   radionice te upotpunjavati sa praktičnim radom uz iskusne tapetare  pomenute firme i nadzor nastavnika, inženjera Redžića, i Bojagića.

Kada je tapetarstvo u pitanju učenicima  ništa nije novo, a sada će uz praktičan rad u industrijskoj atmosferi proći sve  faze praktičnog  rada iz nastavnog plana.

Učenici će zajedno sa nastavnicima praktične nastave da u što boljem svjetlu predstave  sebe i svoju školu, a samim tim kroz obavljanje radne praktične nastave trasiraju put sebi za zaposlenje.

Postoji interesovanje ovog preduzeća  da odmah po završetku školske godine učenike tapetare, koji su se istakli  tokom prakse kao dobri, i disciplinovani učenici  zasnuju radni odnos.