U okviru planiranih aktivnosti  stručnog usavršavanja nastavnika naše škole,  dana 11. januara 2019. godine, realizovane su dvije teme koje se odnose na ocjenjivanje i  vrednovanje znanja učenika na kojemu je bilo prisutno 52 nastavnika.

Temu ”Ocjenjivanje  – kontinuiranost u ocjenjivanju i ocjena kao motivator sticanja znanja” realizovao je profesor Osman Jahić fokusirajući se na ‘klasično’ ocjenjivanje. On je istakao  činjenicu  da je  ocjenjivanje učenika zakonska odredba, kako je neophodno primjenjivati različite tehnike ocjenjivanja kao i da ono  treba biti objektivno  i kontinuirano,  te kakav uticaj takvo ocjenjivanje ima na učenika i njegovu motivaciju.

Temu ”Modularna nastava” sa akcentom na ocjenjivanju i različitim tehnikama ocjenjivanja realizovala je profesorica Fatima Hadžikić. Ona je prisutne podsjetila na specifičnost ocjenjivanja u modularnoj nastavi, zakonske odredbe i način izračunavanja zaključne ocjene iz modula i predmeta.

Koliko je tema interesantna  pokazala je  i diskusija tokom i  poslije prezentiranja tema.