Dana, 09.03.2018.godine, u prostorijama JU MSŠ Živinice, upriličen je sastanak između  menadžmenta kompanije PRIMASOFA d.o.o. Donje Vukovije-Kalesija, koja je članica grupacije PRIMASOFA, na čelu sa direktorom Almirom Gadžom   i stručnog tima JU MSŠ Živinice kojeg su činili predstavnici menadžmenta,  na čelu sa direktorom Ramizom Glavićem i predstavnici sručnog aktiva drvoprerađivačke i šumarske struke, sačinjen od nastavnika stručno teoretske i praktične nastave.

Tema sastanka, vrlo aktuelna i za jednu i za drugu zainteresovanu stranu, problematika drvoprerađivačke struke, koje se ogleda u nedostatku  radnog kadra iz ove struke na tržištu rada, što je problem realnog sektora, a sa druge strane nepravedno nedovoljan interes učenika za ovu vrstu struke kada se radi o obrazovnom procesu u JUMSŠ Živinice.

Na obostrano zadovoljstvo, ovaj sastanak je rezultirao zaključcima, koji obećavaju bolje dane za drvoprerađivačku struku,  u  JU MSŠ Živinice, jedinom srednjoškolskom centru na području TK u kojem se vrši obrazovanje učenika ovog profila, zbog obećanja direktora PRIMASOFA d.o.o. da će za vrlo kratko vrijeme (najdalje za 10 dana ) u saradnji sa upravom JU MSŠ Živinice,  omogućiti realizaciju stručne prakse za treći-završni razred zanimanja tapetar.

Učenicima i njihovim nastavnicima praktične natave, PRIMASOFA d.o.o. će obezbijediti besplatan prevoz od škole do tvornice i nazad,  jedan obrok za vrijeme obavljanja stručne prakse, a  najvažnije i najvrednije od svega za mlade ljude, šansu za zaposlenje nakon završene  škole, onim učenicima  koji pokažu da hoće da budu vrijedni, odgovorni i savjesni radnici u svojoj struci.

Takođe je od strane menadžmenta PRIMASOFE d.o.o.   obećana maksimalna podrška za poboljšanje uslova za odvijanje praktične nastave drvoprerađivačke struke u JU MSŠ Živinice, koja će biti realizirana isporukom repromaterijala i drugih potrepština, neophodnih  za odvijanje praktične nastave za zanimanje stolar i tapetar, kao što su drvni sortimenti, spužva, tkanina, ljepak i dr. kao i tehnička dokemnatacija, za tapetarsku i stolarsku vrstu  proizvoda.

Dogovoreno je da se tokom sledeće sedmice realiziraju Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji između PRIMASOFA d.o.o. Donje Vukovije-Kalesija i JU MSŠ Živinice, potpiše ugovor o odvijanju radne prakse u pogonu PRIMASOFA,  za III razred zanimanja tapetar i krene sa realizacijom istog iza 19. 03. 2018.godine.

Direktor PRIMASOFE d.o.o. je obećao da će pružiti mogućnost i učenicima II razreda zanimanja stolar i tapetar, da u okviru godišnjeg NPP u okviru stručnih posjeta borave u pogonima ove kompanije koja zapošljava 234 radnika i ima proizvodnju za koju je obezbijeđen plasman i zagarantovana redovna plata.

Čini se da su ipak prepoznate prave odrednice za opstanak pojedinih, deficitarnih zanimanja u realnom sektoru, zahvaljujući onima koji cijene prozvodnju  kao važan segment stabilnog društva i kvalitetno obrazovanje koje kroz praktičnu implementaciju naučenog mora polučiti pravi rezultat.

Obećavamo  da ćemo na ovoj stranici za kratko vrijeme objaviti konkretnu  realizaciju onoga što smo danas zajedno dogovorili između JU MSŠ Živinice i PRIMASOFA d.o.o. Donje Vukovije.