Dana 16.9.2016. godine učenici III i  IV razreda šumarske struke naše škole su posjetili zaštičeni pejsaž „Bijambare“sa profesoricama Aljić Elfom i Šahinović Hidajetom.

U sklopu terenske nastave u NPP planirana je posjeta ovom lokalitetu gdje su učenici imali priliku da se upoznaju sa jednom od najljepših pećina u našoj državi.

Područje Bi9jambara obuhvata 497 ha površine i 2003. godine je proglašeno Zaštičenim pejsažom. Leži na nadmorskoj visini od 950 m. ,gdje senalazi gusta četinarska šuma koja obiluje svježim zrakom i raznolikim vrstama flore i faune. Učenici su mogli da vide veliki broj vrsta drveća i ljekovitog bilja, insekata i gljiva koje svojom ljepotom i mirisom daju poseban pečat ljepotama Bijambara.

Na lokalitetu Bijambara se nalazi i mrazište, drugo po veličini u BiH ( najveće na Igmnu, Veliko polje), gdje se dešava inverzija temperatura što posebno pogoduje jeli i smrči koje su na mražištima osnovne vrste i indikator čistog zraka.

Kroz posjetu je planirano da učenici vide mrazište, tresetište i kroz obilazak uberu lisni materijal, sjemena, ljekovito bilje i plodove koji su im potrebni za nastavu. Vidjeli su i jednu sjemensku sastojinu koja služi za sakupljanje sjemena i potrebe za rasadnik u Olovu.

Učenisi su svojom posjetom imali priliku da naprave paralelu sa onim što su naučili iz predmeta Dendrologija, Pedologija, Entomologija, Klimatologija, Uređivanje šuma… sa stvarnom situacijom na terenu.

Posjeti su prisustvovala 42 učenika iz 2 odjeljenja, samo jedan učenik nije išao na teren iz opravdanih razloga.

Sve je proteklo u najboljem redu, učenici su zadovoljni svime što su mogli vidjeti gdje i oni i mi profesori se nadamo da ćemo imati još ovako uspješnih terenskih posjeta, jer ono što prethodno čuju i nauče upotpunjuju baš ovakvim terenima.

14433213_293437487703880_4885913968471006580_n14433198_293438007703828_1426238886150979088_n14333797_293444857703143_7412756763748114478_n14333686_293437717703857_439880579023020504_n14333186_293438697703759_9100391078571507157_n14330141_293442321036730_3494272380647980098_n14368707_293440864370209_2972426576145082796_n14368629_293437404370555_4966393204570994639_n14358667_293439497703679_4107568641303478172_n14344722_293438837703745_3802473751148431423_n14330085_293437961037166_5029836408181085430_n14322668_293444614369834_3700698515979730992_n14322577_293438261037136_3600248086729995026_n14322581_293444224369873_3680346900398445603_n