Osman Havušić, direktor

Mahir Rakovac, pomoćnik direktora

Edis Čičkušić, pomoćnik direktora

Lejla Mehanović, pedagog

Aida Imširović, sekretar

Ramiz Salihović, saradnik za ekonomsko-finansijske poslove

Ramiza Smajić Mehmedović, referent za administrativne poslove