Jučer, 6. aprila, na času engleskog jezika u 2m1 razredu smo učili vokabular vezan za kompjutere i informacione tehnologije.

Učenici su imali zadatak da pročitaju knjigu na engleskom jeziku “Who moved my cheese” koju je napisao Spencer Johnson i naprave prezentaciju koristeći internet kao izvor informacija. Nadir Trumić i Mirza Begić su pripremili prezentaciju, analizu i zadatak za svoje drugove. Potom su objasnili kako su napravili prezentaciju koristeći vokabular koji smo prezentirali na prethodnom času.  Učenici su pokazali da imaju zavidno znanje iz informatike i da odlično vladaju vokabularom koji se odnosi na moderne tehnologije.

Sve pohvale učenicima Nadiru i Mirzi što su se potrudili da nam pripreme jedan interesantan čas, kao i profesorici Seniji Jagodić na poticanju učenika da na ovakav način pokažu svoje vještine i kreativnost.